ABC bezpieczeństwa

 

Co możesz zrobić aby uniknąć przemocy

- Oto kilka rad:

 1. Spróbuj ignorować to, co mówią dokuczliwcy... Udawaj, że Cię to wcale nie obchodzi. Nie okazuj, że jesteś smutny lub zły.

 2. Staraj się wyglądać na pewnego siebie - chodź pewnym krokiem, wyprostowany i z uniesioną głową.

 3. Ćwicz głos -.odpowiadaj zawsze pewnym siebie tonem, patrz rozmówcy prosto w oczy.

 4. Odejdź gdy Ci dokuczają. Zignoruj ich...

 5. Nie przejmuj się tym, co mówią o Tobie inni.

 6. Miej zawsze przygotowaną odpowiedź, np. "Możesz sobie mówić co chcesz, mnie to nie obchodzi".

 7. Powiedz krótko i stanowczo, że nie zgadzasz się na takie traktowanie.

 8. Spróbuj być dowcipny - poczucie humoru jest często dobrą bronią przeciw agresji. Pomaga rozładować napięcie.

 9. Powiedz o tym swojemu przyjacielowi lub dobremu koledze czy koleżance. Poproś o pomoc i radę. Czasem wystarczy wspólne spędzanie czasu na przerwach by prześladowcy dali Ci spokój,

 10. Stanowczo mów "NIE" - kiedy namawiają Cię do czegoś co jest niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi. Bądź asertywny!

 11. Stanowczo mów "NIE" - kiedy proponują Ci narkotyki, alkohol, papierosy - bądź sobą, a nie takim, jakim chcą Cię widzieć inni.

 12. Poradź się rodziców lub kogoś bliskiego.

 13. Poinformuj nauczyciela wychowawcę bądź pedagoga szkolnego o swojej sytuacji albo zwróć się do kogoś, kogo najbardziej lubisz i komu ufasz. Na pewno pomoże.

 

    Gdzie szukać pomocy?

 

Poradnie rodzinne, młodzieżowe, zdrowia psychicznego, wychowawczo-zawodowe oraz odwykowe całego kraju

Komitet Ochrony Praw Dziecka Warszawa, ul. Boleść 2,

tel. 022 8312429

Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA, Warszawa, ul. Okólnik 11a/34, tel. 022 8263916

Telefon zaufania dla dzieci maltretowanych 022 8276172

Niebieska linia - 0800120002

Telefon młodzieżowy - 988

 

 

Pamiętaj, nie jesteś SAM!

- pozwól sobie pomóc.

Podziel się z nami swoim problemem, nie daj się zastraszać, gnębić, upokarzać!

Masz prawo do swobody i spokoju!

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008