Jubileusz

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDZIENICACH


      „Sukces szkoły to przede wszystkim powodzenie jej wychowanków” – to słowa jednego z dyrektorów naszej szkoły, pana Mieczysława Kobielli. Szkoła wychowała kilka pokoleń. Absolwenci zawsze godnie reprezentowali szkołę, która dała im podstawy wykształcenia. Wielu z nich podejmowało naukę w szkołach średnich, chociaż liczba ta zależała od okresu, w którym dane im było ukończyć kształcenie na poziomie szkoły podstawowej. W pierwszym dziesięcioleciu tylko niewielka liczba absolwentów podjęła naukę w szkołach ponadpodstawowych. Wynikało to z mentalności rodziców, którzy zazwyczaj uważali, że ich dziecko jest bardziej potrzebne w gospodarstwie, co jest zrozumiałe na terenach w przeważającej mierze rolniczych. Przyczyną też był brak środków finansowych potrzebnych do podjęcia dalszej nauki.

       Pierwszymi absolwentami sześcioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 1949/50 byli:

1. Czarnowski Wiktor
2. Górówna Maria
3. Meggerówna Jadwiga
4. Szokówna Adela
5. Trederówna Gertruda
6. Wirkus Alfons.

       Uczniowie ci mieli możliwość ukończenia siódmej klasy w placówce w Ugoszczy, leżącej na terenie gminy. Skorzystał z tego między innymi Alfons Wirkus .
      Natomiast w roku szkolnym 1951/52 naukę w Szkole Podstawowej w Studzienicach ukończyli po raz pierwszy uczniowie klasy siódmej:

1. Cieszyński Alfred
2. Czarnowska Klotylda
3. Gierszewski Franciszek
4. Gostomska Helena
5. Kruppówna Halina
6. Pozancówna Ruta
7. Rysiówna Janina
8. Sikora Regina
9. Szokówna Urszula
10. Szroeder Heliodor
11. Treder Stefan
12. Werrówna Anna
13. Wilmówna Dorota

        Liczba absolwentów w kolejnych latach wykazywała tendencję zwyżkową. Wynikało to z przyrostu naturalnego oraz organizacji szkoły, gdyż naukę w klasie piątej podejmowali uczniowie z okolicznych miejscowości: Osławy Dąbrowej, Somin, Kłączna, Przewoza i Skwieraw, w których funkcjonowały placówki czteroklasowe.

 

Liczba absolwentów Szkoły Podstawowej w Studzienicach

ROK SZKOLNY

LICZBA ABSOLWENTÓW

NAZWISKO WYCHOWAWCY

ROK SZKOLNY

LICZBA

NAZWISKO WYCHOWAWCY

1949/50

6

E. Szumocki

1975/76

25

J. Treder

1951/52

13

S. Szroeder

1976/77

23

T. Pokładowska

1952/53

5

S. Szroeder

1977/78

24

H. Czapiewska

1953/54

9

 ------------

1978/79

23

O. Góra

1954/55

8

H. Burant

1979/80

19

J. Werra

1955/56

6

H. Burant

1980/81

27

J. Treder

1956/57

16

H. Burant

1981/82

13

G. Grabowska

1957/58

16

H. Burant

1982/83

18

O. Góra

1958/59

8

E. Gierszewski

1983/84

24

J. Werra

1959/60

7

E. Gierszewski

1984/85

19

J. Werra

1960/61

9

E. Gierszewski

1985/86

27

B. Pozanc

1961/62

8

E. Gierszewski

1986/87

30

E. Sudoł

1962/63

17

 ------------

1987/88

20

J. Werra

1963/64

11

------------

1988/89

25

O. Góra

1964/65

14

E. Gierszewski

1989/90

25

J. Szpakowski

1965/66

16

E. Gierszewski

1990/91

42

E. Sudoł;

J. Werra

1966/67

------------

------------

1991/92

46

T. Pokładowska

W. Żądło

1967/68

 ------------

E. Gierszewski

1992/93

33

J. Werra;

K. Stępień

1968/69

 ------------

------------

1993/94

28

O. Góra

1969/70

 ------------

E. Gierszewski

1994/95

31

T. Pokładowska

M. Kobiella

1970/71

23

 ------------

1995/96

44

E. Sudoł

B. Tkacz

1971/72

16

E. Gierszewski

1996/97

44

W. Góra

S. Felski

1972/73

24

T. Pokładowska

1997/98

44

 

1973/74

17

H. Czapiewska

1998/99

31

 

1974/75

18

J. Werra

1999/2000

34

A. Pobłocka

M. Kobiella

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

          W ostatnich latach wszyscy absolwenci szkoły podstawowej podejmowali naukę w szkołach ponadpodstawowych w Bytowie. W latach pięćdziesiątych spory odsetek uczniów pozostawał w domu, w gospodarstwach rodziców. W 1953 r. spośród 5 absolwentów 3 uczennice podjęły dalszą naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Bytowie, zaś pozostali zrezygnowali z dalszej nauki na rzecz pomocy rodzicom. W roku 1955 dalszą naukę podjęło 3 uczniów, 5 pozostało w gospodarstwach rodziców. W 1957 roku do szkoły średniej podanie złożyła tylko 1 uczennica, w roku następnym 4 wychowanków tutejszej szkoły, natomiast w 1960 na 7 absolwentów tylko 4 podjęło naukę na wyższym etapie edukacyjnym.
         W latach siedemdziesiątych sytuacja ta ulegała stopniowej zmianie. Rodzice i dzieci zaczęli przywiązywać coraz większą wagę do wykształcenia. Coraz większy odsetek uczniów podejmował dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki zawodowe, które proponowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bytowie. Ponadto zainteresowaniem cieszyła się też Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Mniejszy odsetek uczniów wybierał naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie. W latach osiemdziesiątych w dalszym ciągu absolwenci szkoły najczęściej wybierali drogę kształcenia zawodowego. Istotnym faktem jest jednak ten, że już niemalże 100 % uczniów kończących klasę VIII podejmowało dalszą naukę. Ci, którzy pozostawali w domach stanowili niewielki procent ogółu, lub nie było ich wcale. W 1987 roku dalszą naukę na poziomie liceum spośród 30 podjęło 10 uczniów. W roku następnym spośród 20 absolwentów 9 kontynuowało naukę w szkołach średnich.


Nabór absolwentów Szkoły Podstawowej w Studzienicach
do szkół ponadpodstawowych w latach 1987 - 1999

 

Rok szkolny

 Liczba absolwentów

Liczba uczniów, których dokumenty przesłano do szkół ponadpodstawowych

ZSZ

LO

LE

Technikum

Liceum zawodowe

Nie podjęli dalszej nauki

1986/87

30

20

4

-

-

6

-

1987/88

20

11

3

-

3

3

-

1988/89

25

8

5

2

4

6

-

1989/90

25

11

5

4

-

4

1

1990/91

42

28

1

2

1

10

-

1991/92

46

27

8

6

-

4

1

1992/93

33

19

8

1

2

2

1

1993/94

28

16

3

1

1

7

-

1994/95

31

21

5

1

2

2

-

1995/96

44

31

3

5

2

3

-

1996/97

44

16

8

8

3

8

1

1997/98

44

25

12

1

4

2

-

1998/99

31

16

6

2

4

3

-

Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej w Studzienicach

           W latach dziewięćdziesiątych sytuacja nie uległa znacznej zmianie. Jako główne kierunki dalszego kształcenia największą popularnością cieszyły się specjalizacje zawodowe. Najczęściej wybieraną szkołą ponadpodstawową był Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bytowie. W 1992 roku naukę podjęło tam 21 spośród 46 absolwentów, do Zasadniczej Szkoły Rolniczej podania złożyło 6 osób, zaś do szkół średnich 18 uczniów. W latach następnych sytuacja kształtowała się podobnie.

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008