Archiwum

rok szkolny 2019- 2020

SP w Studzienicach pomaga Tosi :)

   Dziękujemy Szkole Podstawowej w Półcznie i Szkole Podstawowej w Ugoszczy za nominację do #GaszynChallenge.

    Wykonaliśmy zadanie i nominujemy:

- Sklep "Rekowski" w Studzienicach

- Sklep "Lewiatan" w Studzienicach

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Studzienicach

    Zasady:

    Wykonać 10 pompek lub przysiadów, nagrać filmik i umieścić go na swojej stronie. Jeśli zadanie zostanie wykonane należy wpłacić minimum 5 zł, jeśli nie - to 10 zł od osoby na konto fundacji: siepomaga.pl

Nominowanym życzymy powodzenia! :)

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     Dzień zakończenia roku szkolnego to szczególny moment w życiu uczniów, rodziców i nauczycieli. To był wyjątkowy rok szkolny - pełen zdarzeń przewidzianych i nieprzewidzianych. W piątek, 26 czerwca  2020 roku odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2019/2020.  I jak co roku, także uroczystość okazała sie wyjątkowa. Niestety jej wyjątkowość tym razem raczej nikomu nie przypadła do gustu, a już najmniej tegorocznym ósmoklasistom, którzy w tym roku żegnali się z naszą szkołą. Nie dość, że po reformie edukacji całkowicie ewoluował ich etap kształcenia, to przez pandemię w niepewności oczekiwali na decyzję o egzaminie, a na koniec obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne pozbawiły ich możliwości uroczystego podsumowania swej edukacji... Absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego w staraniach o miejsca w nowych szkołach, trzymając kciuki za wynik egzaminu zewnętrznego:), jednakże jesteśmy przekonani, że równie dobrze, a nawet lepiej, pomimo przeciwności losu w ostatnich miesiącach, poradzą sobie na kolejnych etapach kształcenia, a wyniesione z naszej szkoły umiejętności i doświadczenia zaowocują ich dalszym rozwojem. Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy wspaniałych wakacji w standardowej formie oraz  spotkania w nowym roku szkolnym bez zdalnego nauczania... :)

Karta rowerowa 2020

      We wtorek, 23 czerwca 2020 r. uczniowie klasy czwartej naszej szkoły przystąpili do wyczekiwanego przez cały rok szkolny egzaminu na kartę rowerową, dającego im uprawnienia do samodzielnego korzystania z dróg publicznych jako pełnoprawni rowerzyści.  W tym roku wszystkim chętnym, którzy po części teoretycznej, wyjątkowo przeprowadzonej zdalnie, przystąpili do części praktycznej z zachowaniem wymogów sanitarnych - udało się przebrnąć przez trudy przepisów ruchu drogowego i wykazać umiejętnością opanowania roweru. Nasi uczniowie swoje pierwsze prawo jazdy będą mogli odebrać w sekretariacie szkoły po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji. Gratulujemy i oczekujemy rozważnej jazdy!

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w powiecie bytowskim na rok szkolny 2020/2021

-------------------------------------------------------------------------------

Do 10 lipca 2020 r. (piątek) - przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.

------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

------------------------------------------------------------------------------------

Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

------------------------------------------------------------------------------------

12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

------------------------------------------------------------------------------------

Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) - przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń  woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

------------------------------------------------------------------------------------

19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 - ogłoszenie na stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

------------------------------------------------------------------------------------

19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – publikacja na stronach internetowych szkół  informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

-----------------------------------------------------------------------------------

Od 19 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00- decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu lub nieprzyjęciu, na wolne miejsce, ucznia do szkoły.

Konsultacje

1. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone do dnia 26 czerwca br. 

2. Szkoła Podstawowa w Studzienicach organizuje konsultacje stacjonarne dla uczniów klas 1 - 8 w szkole. Jeżeli uczniowie potrzebują konsultacji z konkretnego przedmiotu lub od konkretnego nauczyciela, uczniowie lub rodzice zgłaszają ten fakt do sekretariatu szkoły na dwa dni przed terminem konsultacji pod numerem telefonu 59 821 6528, celem powiadomienia właściwego nauczyciela  i zorganizowania konsultacji. Rodzic ucznia, który bierze udział w konsultacjach zobowiązany jest zapoznać się z procedurami Covid-19 oraz podpisać deklarację i oświadczenie dostępne w załącznikach.

Deklaracja

Oświadczenie

Procedury

Przed egzaminem,,,

Informacja

    Szanowni Rodzice!

   Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Półcznie, Ugoszczy i Studzienicach pozostają  nadal zamknięte.

     Ponadto na podstawie przeprowadzonej diagnozy i analizy wśród rodziców uczniów, po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych z uwagi na brak zainteresowania zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi  z elementami dydaktycznymi w klasach I-III szkół podstawowych  informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. wyżej wymienione zajęcia  nie będą realizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy Studzienice. W dalszym ciągu będzie realizowane nauczanie w formie zdalnej.

   Decyzja w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz   klas I-III szkół podstawowych obowiązuje do momentu wprowadzenia nowych regulacji w tym zakresie  przez  rząd.

      Z życzeniami zdrowia

                         Bogdan Ryś - Wójt Gminy Studzienice

                         Sławomir Felski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studzienicach

Zdalnie pandemiczne realizacje...

     Nauka zdalna nie musi być nudna - Godzina kodowania z code.org - potańcówka wersja 2019 w wykonaniu czirliderek klasy siódmej - coś na rozweselenie w tym trudnym czasie :)

Kinga Szreder  -  zobacz >> 

 Dominika Rolbiecka  -  zobacz >>

Nauka zdalna

Nauka zdalna

Drodzy Rodzice!    

   Dziękuję Państwu za zaangażowanie w dotychczasową pracę na odległość z uczniami za pomocą komunikatora Librus i innych środków komunikacji zdalnej. Od jutra tj. 25.03.2020 r. będziemy musieli dostosować się do nowych Rozporządzeń MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i dotyczących nauczania zdalnego w okresie wprowadzenia Stanu Epidemii, w związku z tym bardzo proszę i informuję:

  • od 25.03.2020 r.  nauczyciele i uczniowie mają obowiązek realizować podstawę programową z poszczególnych przedmiotów (realizujemy nowe treści);

  • poinformować i dopilnować uczniów, aby logowali się na Librusie, kontaktowali się z nauczycielami, wykonywali ich polecenia i zadania;

  • nauczyciele wychowawcy przekażą uczniom swoich klas loginy i hasła dostępu do portalu epodreczniki.pl - proszę, żeby uczniowie zalogowali się na tym portalu, ponieważ część lekcji będzie odbywała się właśnie tam;

  • główny środek kontaktu nauczycieli z rodzicami i uczniami to wiadomości  w Librusie, można stosować inne;

  • nauczyciele będą dostępni online do dyspozycji Państwa i uczniów przez 4 godziny lekcyjne dziennie od 9 do 13, lub w godzinach ustalonych przez klasę z danym nauczycielem - w tym czasie po uprzednim porozumieniu, możliwe konsultacje dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas;

  • uczniowie będą oceniani według dotychczasowych zasad z zachowaniem świadomości, że nauczanie to odbywa się zdalnie.

                                                               Pozdrawiam i życzę zdrowia - Sławomir Felski

Zawieszenie zajęć

INFORMACJA DLA RODZICÓW

    Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia szkolne zostały zawieszone od 12 marca bieżącego roku.

  Zwracamy się do Rodziców, aby w okresie zawieszonych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dzieci nie wychodziły z domów bez pilnej potrzeby. Przestrzegajmy zasady higieny i bezpieczeństwa według odgórnych zaleceń. Prosimy o uważne śledzenie wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

    Nauczyciele, w najbliższym czasie będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Materiały te będą przekazywane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

   Zachęcamy do efektywnego wykorzystania czasu - do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole i apelujemy do przestrzegania wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

Zostań  w domu...

Co musisz wiedzieć o koronawirusie -

zobacz >>

Dzień Kobiet

Festiwal pieśni i kolęd

    14 grudnia 2019 r. w naszej szkole rozbrzmiewały pieśni i kolędy patrona naszej placówki, księdza Antoniego Peplińskiego. Przepiękne wykonanie utworów tego ludowego twórcy zaprezentowali  uczniowie szkół podstawowych  powiatu bytowskiego. Jury oceniające popisy solistów w trzech kategoriach nie miało łatwego zadania, ponieważ z roku na rok poziom występów jest coraz wyższy. Po burzliwych obradach przyznano po trzy miejsca w każdej grupie wiekowej, nagrody zaś otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Dzień Wolontariatu

    Z okazji przypadającego piątego grudnia Dnia Wolontariatu pani Monika Gierszewska, opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowała apel, podczas którego przybliżyła uczniom ideę pracy  wolontariuszy oraz przedstawiła działania, w które zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Młodzież zorganizowała m.in.  zbiórki dla Hospicjum Pomorze Dzieciom, osób niewidomych i niepełnosprawnych ,,Pomóż i ty”, Azylu w Przyborzycach. Na  bieżąco  zbierane są  nakrętki na rzecz chorego Kubusia. W czasie spotkania pani Monika nagrodziła siódmoklasistów, uczniów  najbardziej zaangażowanych  w pomoc innym oraz ich wychowawczynię, p. Barbarę Szroeder.

Komnata Wróżb

    Dnia 29 listopada uczennice klasy ósmej przygotowały i otworzyły Komnatę Wróżb, aby nawiązać do tradycji Słowian i na wesoło odtworzyć istotę wieczoru andrzejkowego. Chętnych do zabawy jak co roku nie brakowało. Choć większość traktowała wróżby z lekkim przymrużeniem oka, to cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Nasze czarodziejskie wróżki przepowiadały przyszłość ciekawym tego, co los przyniesie...

Konkursy biblioteczne

   Uczennice klasy 7: Anna Prill oraz Kinga Szulta zorganizowały a następnie rozstrzygnęły i wręczyły nagrody za konkursy biblioteczne dla klas IV-VIII "Okładka do książki", i klas I-III "Zakładka do książki".

DEN

     14 października na małej sali gimnastycznej uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dla nauczycieli, zaproszonych gości oraz uczniów  szóstoklasiści  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  wzbogacony zapierającym dech w piersiach  występem Kacpra Trzebiatowskiego. Uczeń klasy ósmej zaśpiewał piosenki z repertuaru Czesława Niemena. Po części artystycznej do zgromadzonych przemówili  dyrektor naszej szkoły,    p. Sławomir Felski, wójt gminy, p. Bogdan Ryś oraz przewodniczący RR, p. Paweł Borzyszkowski. Pan Paweł do  życzeń dołączył drzewko owocowe, które, ku uciesze wszystkich uczniów, będzie posadzone na terenie przyszkolnym.

Wycieczka

    Dnia 26 września 2019 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia z Historii i Kultury Kaszubów wzięli udział w wycieczce do Kościerzyny i Będomina. W Kościerzynie uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat roku obrzędowego na Kaszubach. Następnie zwiedzili Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz Muzeum Akordeonu przybliżając sobie historię tego pięknego instrument. Na rynku widzieli pomnik Remusa, a nieco dalej pomnik Aleksandra Majkowskiego postaci bardzo istotnych dla Kaszubów. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Kolejnictwa gdzie oprócz przewodnika, który bardzo ciekawie opowiedział historię kolei, czekał jeszcze na uczniów przejazd drezyną. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Hymnu  Narodowego w Będominie gdzie całą historię w ciekawy sposób zaprezentowała Pani przewodnik.

Przedszkolne fantazje

Pożegnanie lata

    23 września pożegnaliśmy lato i powitaliśmy JESIEŃ. Z tej okazji do przedszkola zawitały Pani Lato i Pani Jesień. Pani Lato pożegnała się z dziećmi na rok, pokazała letnie rekwizyty. Następnie Pani Jesień przywitała się, przeczytała bajeczkę i opowiedziała o sobie.

Sprzątanie Świata

   We wrześniu odbyło się Sprzątanie Świata. Przedszkolaki posprzątały swój plac zabaw i podwórko przedszkolne. 

Dzień Chłopaka i Dziewczyny

   30 września obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Chłopaka a 11 października Dzień Dziewczynek:) 

Spotkanie z leśnikiem

   Dnia 20 września przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do lasu na spotkanie z panem leśnikiem. Dzieci poznały zasady panujące w lesie, zobaczyły jakie są rodzaje drzew oraz poznały zwierzęta żyjące w lesie.  

Minionki

   Dnia 5 listopada nasze przedszkole odwiedzili nadzwyczajni goście... MINIONEK i MYSZKA MINNIE. Dzieci mogły z nimi potańczyć, pobawić się, zrobić sobie zdjęcie. Postacie z bajek poczęstowały dzieci cukierkami... Radości w tym dniu było co nie miara...

Spotkanie z policjantami

  22 listopada nasze przedszkole odwiedzili policjanci z bytowskiej  komendy. Dodatkową  atrakcją był pies policyjny. Dzieciom bardzo się podobały sztuczki jakie potrafi pies. Zapamiętały wiele cennych wskazówek, jak prawidłowo szkolić psa.

Dzień Pluszaka

   25 listopada dzieci przyszły do przedszkola ze swoim ulubionym pluszakiem... Dzień wypełniły wesołe zabawy z misiem. Natomiast 29 listopada odbyły się przedszkolne czary mary.

Zobacz więcej  >>

Wyjazd do Gdańska

    18.09.2019 r., w ramach j. kaszubskiego, na wycieczkę do Gdańska i na Westerplatte udały się klasy VI, VII oraz VIII. Pierwszym punktem programu było zwiedzenie Westerplatte, gdzie 1. września 1939 roku rozpoczął się atak hitlerowski na nasz kraj. Tu, na Cmentarzu Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego, uczniowie zapalili znicz i minutą ciszy uczcili  pamięć bohaterów. Następnie młodzież udała się na starówkę. Niemałą atrakcją okazało się dla wycieczkowiczów podziwianie panoramy miasta z koła widokowego. Nie zabrakło też amatorów lizaków ze słynnej cukierni Ciuciu. Około godziny osiemnastej pełni wrażeń uczniowie wrócili do domów.  

Nowości czytelnicze

Cross Festival

    14 września br. na stadionie przy SP w Studzienicach odbyła się czternasta edycja zawodów przełajowych pod nazwą Cross Festival. Pojawili się na nim biegacze z wielu okolicznych szkół. Sportowcy i organizatorzy nie mogli sobie wymarzyć lepszej pogody. Słońce świeciło, ale nie było upału. Wielu uczniów z naszej szkoły  rywalizowało  z rówieśnikami lub pomagało w sprawnej organizacji zawodów. Z naszej szkoły najbardziej wykazały się Agata Breza, która zajęła pierwsze miejsce i Michalina Metlicka lokująca się na trzecim miejscu w nieco młodszej kategorii. Wielkie gratulacje dla obu sportsmenek :)

Rozpoczęcie  roku szkolnego         Zobacz więcej  >>

                                                                                    

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  20019