10 porad dla rodziców,

dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu

 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.

./Com0101.GIF4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytany
ch w Sieci. Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy
użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa. Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic - Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

Aby bezpiecznie korzystać z Internetu:

Pamiętaj!

NIE PODAWAJ SWOICH DANYCH

    Unikaj podawania swoich danych osobowych, takich jak prawdziwe imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer lub adres szkoły. Rób to tylko wtedy, kiedy masz pewność, że podanie tego typu informacji jest niezbędne i bezpieczne. W razie wątpliwości skonsultuj to z rodzicami. Dbaj o swoje dane! Oprócz tego, że są dzisiaj czymś cennym, ich ujawnianie może Cię narazić na różne niebezpieczeństwa.

                         NIE UFAJ OSOBOM POZNANYM W SIECI

   Pamiętaj że nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Nie można ufać osobom, które znamy wyłącznie z Internetu, ponieważ mogą okazać się kimś zupełnie innym niż twierdzą. Możesz się rozczarować, ale przede wszystkim nadmierne zaufanie takiej osobie może być bardzo niebezpieczne. Pamiętaj o tym zwłaszcza kiedy masz zamiar spotkać się w rzeczywistości z jakąś osobą, którą znasz tylko z Sieci. Nie idź na takie spotkanie samotnie! 12-letnia koleżanka może okazać się dorosłym człowiekiem, który ma wobec Ciebie złe zamiary!

MÓW,  JEŚLI COŚ JEST NIE TAK

    Kiedy w Internecie zetkniesz się z czymś (jakimiś stronami, materiałami, osobami), co sprawi że poczujesz się przestraszony (/-a), zmieszany lub z jakiegoś powodu urażony, powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej, najlepiej któremuś z rodziców. Doświadczenie tej osoby pozwoli jej na podjęcie odpowiednich działań. Podpowiedz że może zgłosić nielegalne treści do punktu kontaktowego www.hotline.org.pl.

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008