Jubileusz

 

KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Nauczyciele, którzy pracowali w szkole w Studzienicach

w latach 1946 - 2020

 

1. Bednarska Irena
2. Bielaszewska Joanna ( później Ziembowska )

3. Browarczyk Urszula

4. Brzoskowska Jolanta
5. Burant Elżbieta ( później Sudoł )
6. Burant Gabriela

7. Burant Hubert

8. Chmielewska Stanisława ( później Dargas )
9. Cieplik Iwona
10. Czapiewska Henryka
11. Czapiewska Janina ( później Werra )
12. Dediuch Kornelia
13. Diug Helena

14. Doroszewski Jakub
15. Dura Antoni
16. Felski Sławomir
17. Gaul Adam
18. Gierszewski Ewald
19. Gliniecka Irena ( później Gierszewska )
20. Gostomczyk Urszula ( później Węgorowska )
21. Góra Olga
22. Góra Witold
23. Górówna Małgorzata
24. Grabowska – Sajchta Grażyna

25. Huzarek Zofia ( później Jenta )
26. Itrich Jerzy
27. Kaźmierczakowa Janina
28. Kniter Maria
29. Kobiella Mieczysław
30. Kobzdej Stanisław
31. Kossak – Główczewska Bożena
32. Kril Maria

33. Kuczkowska Barbara ( później Tkacz )
34. Kujawski Andrzej
35. Kutajczyk Teresa
36. Labon Marceli
37. Marmułowska Bożena
38. Marmułowska Elżbieta
39. Marmułowski Zenon
40. Maszkowska Małgorzata ( później Styp – Rekowska )
41. Motilewska Wiesława ( później Dorau )
42. Nadolna – Kniberg Krystyna
43. Nowak Marian

44. Paszylk Teresa

45. Peplińska Izabela

46. Peplińska Renata
47. Petryszyn Jadwiga
48. Pobłocka Alina
49. Poprawska Jadwiga
50. Poradzewska Barbara
51. Pozanc Barbara ( później Lumperta )
52. Pozanc Edyta ( później Chylewska )
53. Półczyńska Janina ( później Cyrson )
54. Ratkowska Iwona ( później Szczepańska )
55. Rzepiński Stanisław
56. Sabisz Krystyna
57. Scheffler Kazimierz
58. Schweda Janina
59. Senger Jan
60. Sikorska Katarzyna
61. Skwierawski Stanisław
62. Solochewicz Franciszek
63. Stępień Krzysztof
64. Stoltman Maria
65. Studziński Ryszard
66. Sudoł Ewa
67. Szalewska Helena
68. Szalewski Władysław
69. Szczęsna – Bukowska Małgorzata
70. Szopińska Sabina
71. Szpakowski Jerzy
72. Szroeder Barbara
73. Szroeder Stanisław
74. Szumocka Halina
75. Szumocki Edwin
76. Szyca Kazimierz
77. Szymczak Henryk
78. Tomczyk Teresa ( później Pokładowska )
79. Treder Jolanta
80. Winiecka Teresa
81. Woźniak Beata ( później Czapiewska )
82. Zieliński Adam

83. Zimon Marek
84. Zimówna Elżbieta
85. Zwolska Alicja
86. Żądło Władysław

87. Żynda Henryka

88. Kuczkowska Jolanta

89. Olszewska Katarzyna

90. Cyra Wioleta

91. Czarnecka Katarzyna

92. Bielska Grażyna

93. Tomaszewski Piotr

94. Myszk Bernadeta

95. Kobiella Arkadiusz

96. Różański Henryk

97. Góra Gabriela

98. Szimikowska Wiesława

99. Gostkowska Alina

100. Liszewska Katarzyna

101. Graban Krystian

102. Parlak Aleksandra

103. Stranc Tomasz

104. Czecholiński Marcin

105. Lache Maria
106. Stranc Tomasz

107. Mohr Krzysztof

108. Zawadewicz Anita

109. Dynarek Julita / później Błyszczak /

110. Gierszewska Monika

111. Borzyszkowska Elżbieta

112. Pokorska Ewa  / później Wrońska /

113. Benkowski Łukasz

114. Grabowska Justyna

115. Serafinowska Sandra

116. Maliszewska Żaneta

117. Krefft Anna

118. Janta Lipińska Justyna

119. Krzysztof Ostasz

120. Gostkowski Łukasz

121. Smoliński Ireneusz

122. Breske Alicja

123. Spierewka  Beata

124. Spierewka Renata

125. Szlagowska Aleksandra

126. Werra Wojciech

127. Mądry Dorota

128. Treder Mateusz

129. Wirkus Monika

130. Kobiella Aleksandra

131. Bobik Natalia
132. Góra Marlena

133. Trzebiatowska Martyna

134. Grzonka Piotr

135. Brząkała Marcin

136. Szultka Ewelina

137. Szulfer Bartłomiej

 

 

 

 

Pracownicy obsługi i administracji, pracujący w szkole w Studzienicach

w latach 1946 – 2020


          W celu zapewnienia placówce należytej organizacji pracy oraz higienicznych warunków, dyrektor oprócz kadry pedagogicznej musiał zatrudniać pracowników gospodarczo – administracyjnych. Byli oni odpowiedzialni za utrzymanie porządku, czystości, ogrzewanie pomieszczeń szkolnych. Pracownicy obsługi troszczyli się również o utrzymanie porządku na terenie szkoły. Administracja i prowadzenie sekretariatu należało początkowo do zadań kierownika szkoły. Dopiero w 1989 roku zatrudniono pierwszą  sekretarkę. Sekretarzem szkoły została niezastąpiona pani Liszewska...
 

1. Burant Irena
2. Cyrson Urszula
3. Czarnowski Leon
4. Dargas Krystyna
5. Fijałek Teresa
6. Górna Gabriela
7. Gostomska Gertruda
8. Gostomska Szarlotta
9. Gostomski Ludwik
10. Kuczkowska Mariola

11. Łaś Marta

12. Liszewska Maria
13. Liszewska Julia
14. Lepak Teresa
15. Malek Maria
16. Pluto - Prądzińska Stefania
17. Szreder Franciszek
18. Szreder Jan
19. Szultka Ewa
20. Szyca Maria

21. Mysik Lucyna

22. Trawicka Donata

23. Bronka Bogumiła

24. Zawadewicz Anita

25. Golba Iwona

26. Prondzińska Regina

27. Rychter Karolina

28. Słomińska Justyna

29. Czaja Katarzyna

30. Baumgard Ryszard

31. Browarczyk Kornela

32. Gostomczyk Bożena

33. Lońska Hanna

34. Dułak Lilla

35. Szczęśniak Joanna


 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008