Jubileusz

 

KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Studzienicach

Rok szkolny 2019 - 2020

 

Dyrektor szkoły : Sławomir Felski

Wicedyrektor : Elżbieta Sudoł

 

1. Burant Gabriela

2. Tkacz Barbara

3. Czapiewska Beata

4. Kobiella Artur

5. Kril Maria

6. Parlak Aleksandra./edu03.gif
7. Schweda Janina

8. Szroeder Barbara
9.  Chylewska Edyta
10. Sobisz Maria
11. Peplińska Izabela
12. Pobłocka Alina
13. Góra Witold
14. Sabisz Krystyna
15. Sikorska Katarzyna
16. Gierszewska Monika
17. Wrońska Ewa

18. Zawadewicz Anita

19. Błyszczak Julita

20. Szlagowska Aleksandra

21. Werra Wojciech

22. Mądry Dorota

23. Treder Mateusz

24. Wirkus Monika

25. Kobiella Aleksandra

26. Bobik Natalia
27. Góra Marlena

28. Brząkała Marcin

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 w roku szkolnym 2019 - 2020

 

1. Szczęśniak JJanna
2. Gostomski Ludwik
3. Prondzińska Regina
4. Pluto - Prądzinska Stefania
5. Baumgard Ryszard
6. Formela Anita

7. Bronka Bogumiła
8. Górna Gabriela

9. Dułak Lilla

10. Szultka Ewelina

11. Czaja Katarzyna

12. Gostomczyk Bożena

13. Lońska Hanna

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008