Jubileusz

 

KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Studzienicach

Rok szkolny 2023 - 2024

 

Dyrektor szkoły : Sławomir Felski

Wicedyrektor : Monika Gierszewska

 

1. Burant Gabriela

2. Tkacz Barbara

3. Czapiewska Beata

4. Kobiella Artur

5. Góra Witold

6. Parlak Aleksandra./edu03.gif
7. Schweda Janina

8. Ilona Fiszka Borzyszkowska
9.  Chylewska Edyta
10. Sikorska Katarzyna
11. Peplińska Izabela
12. Pobłocka Alina
13. Wrońska Ewa
14. Kobiella Aleksandra
15. Wirkus Monika
16. Mądry Dorota
17. Szlagowska Aleksandra

18. Zawadewicz Anita

19. Błyszczak Julita

20. Werra Wojciech

21. Treder Mateusz

22. Trzebiatowska Martyna

23. Cherek Aneta

24. ks. Kamil Ostrowski

25. Ewelina Szultka

 

 

Specjaliści pracujący w  Szkole Podstawowej w Studzienicach

Rok szkolny 2023 - 2024

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Aneta Cherek

PEDAGOG SPECJALNY
mgr Monika Gierszewska

 

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Studzienicach

 w roku szkolnym 2023 - 2024

 

1. Szczęśniak Joanna
2. Gostomski Ludwik
3. Prondzińska Regina
4. Dułak Lilla
5. Baumgard Ryszard
6. Formela Anita

7. Bronka Bogumiła
8. Baumgard Sylwia

9.  Lońska Hanna

10. Kruca Magdalena

11. Czaja Katarzyna

12. Gostomczyk Bożena

13. Różek Dorota

14. Żytkiewicz Ewelina

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  20022