Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.
 

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.
 

3

Ferie zimowe:

13 - 26 stycznia 2020 r.
 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.
 

5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w Szkole Podstawowej:
a) w SP:
    - język polski
    - matematyka
    - język obcy nowożytny

 

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r. 

6

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

7

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
 

 


DODATKOWYMI DNIAMI WOLNYMI
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
w roku szkolnym 2019/2020 w SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Ks. ANTONIEGO PEPLIŃSKIEGO w STUDZIENICACH
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

 

 dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ z oddziałami przedszkolnymi

      (6 dni) dniami tymi są:

 

- 14 października 2019 r.,

- 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.  -  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,

- 01  czerwca 2020 r.,

- 12  czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele.

      W tym czasie w razie potrzeby będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej

w dniu 12.09.2019 r.

Pozytywna opinia Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego
w dniu  16.09.2019 r.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008