Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.
 

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.
 

3

Ferie zimowe:

29 stycznia - 11 lutego  2024 r.
 

4

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
 

5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w Szkole Podstawowej:
a) w SP:
    - język polski
    - matematyka
    - język obcy nowożytny

 

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

14 maj 2024 r.
15 maj 2024 r.
16 maj 2024 r.

6

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

7

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
 

 


DODATKOWYMI DNIAMI WOLNYMI
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
w roku szkolnym 2023/2024 w SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Ks. ANTONIEGO PEPLIŃSKIEGO w STUDZIENICACH
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 ze zm.)

 

dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ z oddziałami przedszkolnymi 

(8 dni) dniami tymi są:

 

- 02, 03 listopada 2023 r.

- 02 maja 2024 r.

- 14, 15, 16, 17 maja 2024 r.  -  egzamin ósmoklasisty

- 30 maja 2024 r.

 

 

W tym czasie w razie potrzeby będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej

w dniu 14.09.2023 r.

Pozytywna opinia Rady Rodziców

w dniu

Samorządu Szkolnego
w dniu 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008