Jubileusz

 

TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA

 

          Pieśni stanowią najobszerniejszą dziedzinę twórczości księdza Peplińskiego, chociaż zaczął on je pisać dopiero w latach sześćdziesiątych. Są one pisane tak w języku kaszubskim jak i polskim. Spowodowane to było w dużej mierze faktem, że od 1959 do 1984 roku ksiądz Antoni był proboszczem parafii leżącej poza granicami Kaszub. Założył tam zespół „Di – Dana”, który bardzo często wykonywał jego utwory.

Ksiądz Antoni układał słowa i melodię jednocześnie. W sporadycznych wypadkach zdarzało się, że dopisywał melodię do napisanego wcześniej wiersza. Ks. Pepliński nie otrzymał wykształcenia muzycznego. Sam nauczył się grać na mandolinie i gitarze oraz zapoznał się z podstawowymi zasadami muzycznymi. Umożliwiło mu to zapisywanie układanych przez siebie pieśni. Księdza często inspirowała przyroda. Wiele jego pieśni powstawało podczas spacerów. Nie mając na czym zapisać nowych pomysłów muzycznych, wykropkowywał je szpilką na korze próbując określić kierunek linii melodycznej. W domu przy pomocy pianina zapisywał samą melodię pieśni, później opracowywał rytm.

     Poniżej przedstawiamy jedną z najbardziej znanych pieśni księdza Antoniego, którą podobno skomponował podczas spaceru ze Studzienic do Kłączna, a która była wielokrotnie przerabiana i wykorzystywana przez lokalne kapele i zespoły muzyczne:

 

KASZUBY WOŁAJĄ NAS

 

Kto chce przeżyć dobre wczasy,

Niech w studzinskie jedzie lasy.

Tam kaszubscy dobrzy ludzie

Pomogą mu w każdej biedzie.

Ref. Studzinskie jezioro, studzinski las,

        Studzinskie Kaszuby wołają nas.

        Studzinskie jezioro, studzinski las,

        Kaszuby wołają nas.

Kto nie wie gdzie to leży,

Ten niech do Bytowa jedzie.

I na rynku tupnie nogą,

To mu każdy wskaże drogę.

Ref. Studzinskie jezioro, studzinski las...

Kto chce poznać piękne dziewczęta,

Niech wyciągnie swoje pieniądze

I wyjedzie na Kaszuby,

Tam rosną dziewczyny niby grzyby.

Ref. Studzinskie jezioro, studzinski las...

Ubierz sobie długie buty,

Zajedź do kaszubskiej chaty.

I proś matkę by ci dała

Swoją córkę jeśli chce.

Ref. Studzinskie jezioro, studzinski las...

Choć na Kaszubach są stare domy

Mieszkają w nich pracowite dziewczęta.

Z nich radość jest ogromna,

Nie zabraknie ci nigdy chleba...

Ref. Studzinskie jezioro, studzinski las...

 

 

KASZËBË WÒŁAJĄ NAS

 

Chto chce przeżëc dobré wczasë

niech w stëdzyńsczié jedze lasë.

Tam kaszëbsczi dobri lëdze

pòmògą mù w kòżdi biédze

Ref. Stëdzyńsczié jezioro, stëdzyńsczi las

        stëdzyńsczi Kaszëbë wòłają nas. 

        Stëdzyńsczié jezioro, stëdzyńsczi las

        Kaszëbë wòłają nas.

       

Chtëren nie wié gdze to leżi,

ten niech do Bëtowa bieżi.

I na rénkù tupnie nogą

to mù kòżdi drogã pòdô.

 

Ref. Stëdzyńsczié jezioro, stëdzyńsczi las…

 

Chto chce pòznac piãkné brutczi,

niech wëjimnie swòje détczi.

I wëjedze na Kaszëbë,

roscą brutczi cziejbë grzëbë.

 

Ref. Stëdzyńsczié jezioro, stëdzyńsczi las…

 

Obùj sobie dłudżié bóté,

zajedz do kaszëbsczi chôtë

I pros starkã bë ce dała

swòje dzéwczę żelë chcała.

 

Ref. Stëdzyńsczié jezioro, stëdzyńsczi las…

 

Chòc w Kaszëbach stôré chôtë,

w nich dzéwczãta do robòtë.

Z nich pòcecha je jak trzeba,

nie zafelô nigdé chleba.

 

Ref. Stëdzyńsczié jezioro, stëdzyńsczi las…

 

 

 

I jeszcze parę...

 

 
 
 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008