Publikacje naszych nauczycieli.

 

  Scenariusz zajęć z gimnastyki korekcyjnej metodą Weroniki Sherborne

  Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Babci i Dziadka

  Scenariusz zajęć otwartych - „Otwarte drzwi”

  Scenariusz zajęć z okazji Dnia Kobiet

 

 

Scenariusz wycieczki autokarowej do rezerwatu leśnego

p.n. „Bukowa Góra nad Pysznem”

Cele: Bogacenie wiedzy o regionie

·         poznawanie przyrody, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, węchu),

·         uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzeby jej poszanowania,

·         poznanie roślin i zwierząt żyjących w lesie,

·         umiejętność czerpania radości z bezpośredniego obcowania z przyrodą,

·         kształtowanie umiejętności bezpośredniej obserwacji i skupienia uwagi,

·         umiejętność dzielenia się wrażeniami,

·         kształtowanie właściwego zachowania się w lesie.

Metody pracy: bezpośrednia obserwacja, pogadanka, rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy: aktywizujące, zindywidualizowane, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne i naturalne środowisko – rezerwat leśny z krótką ścieżką dydaktyczną pn. „Szlak Otto  Smaliana”.

         Wycieczkę poprzedzi umówienie spotkania Nadleśniczym z Nadleśnictwa „Osusznica” oraz przypomnienie systematycznie wypracowanego kodeksu obowiązującego na przyrodniczej wycieczce (np. nie wolno hałasować, samowolnie zrywać roślin, zaśmiecać, niszczyć mrowisk itp.) oraz zachowanie bezpieczeństwa w czasie jazdy autokarem.

            Do lasu pojadą wszystkie dzieci z przedszkola, nawet te najmłodsze. Pobyt w lesie utrwali fotograf, który będzie towarzyszył grupie w czasie wycieczki.    

           

 PLAN – PROJEKT

I DZIEŃ

1.      Powitanie piosenka integracyjną

„Wszyscy są. Witam was.

Zaczynamy już czas.

Jestem ja. Jesteś ty.

Raz, dwa, trzy”

2.      Zainspirowanie dzieci do rozmowy na temat lasu wierszem W. Bodalskiej pt. „Ile głosów w lesie” – deklamacja dziecka.

3.      Wędrówka przez las pod przewodnictwem nadleśniczego, który opowie o rezerwacie i „Szlaku Otto Smaliana. Przedstawi ciekawe zjawiska przyrodnicze, pokaże różne gatunki roślin, opowie o zwyczajach mieszkających tu zwierząt, zapozna dzieci z warstwową budową lasu. W czasie wędrówki dzieci wsłuchiwać się będą w odgłosy ptaków, zwrócą uwagę na światło, cień, korę drzew, będą mierzyły grubość pni, określać wysokość,  poznają nazwy drzew i kwiatów, zapach.

4.      Po spacerze odpoczynek i posiłek przy ognisku.

5.      W czasie wolnym dzieci układać będą dowolne kompozycje z leśnych okazów (szyszek, patyków, kamyków)

6.      Złożenie przysięgi „ Przyjaciela przyrody”

„Przyjaciel przyrody nie zrywa niepotrzebnie roślin.

Przyjaciel przyrody nie wycina znaków na korze drzew.

Przyjaciel przyrody nie płoszy w lesie ptaków i zwierząt.

Przyjaciel przyrody nie wyrzuca w lesie śmieci.

Przyjaciel przyrody nie rozpala ognisk w lesie”.

7.      Porządkowanie leśnej polany.

8.      W podziękowaniu za stworzenie przyjemnej i ciekawej atmosfery oraz cierpliwości w czasie wycieczki dzieci wręczą Panu Nadleśniczemu wykonany przez siebie obrazek „ W lesie” oraz specjalne podziękowanie. Pamiątkowe zdjęcie grupowe.

9.      Wzięcie głębokiego wdechu świeżego leśnego powietrza i wyruszenie w drogę powrotną do przedszkola.

II DZIEŃ – Podsumowanie wycieczki

1.      Omówienie wycieczki, wrażenia.

2.      Rozwiązywanie zagadek przygotowanych przez nauczycielki.

3.      Posadzenie otrzymanych sadzonek drzew w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy integrujące ( na placu zabaw) w ogrodzie przedszkolnym

4.    Próba odpowiedzi na pytania „ Jakie korzyści mamy z lasu” (ustalenie terminu wycieczki do stolarni)

5.       Dlaczego las musimy chronić?

6.      Wykonanie prac plastycznych dowolną techniką, ocena prac, wybór najlepszych i nagrodzenie najlepszych prac, nagrody pocieszenia dla wszystkich.

7.      Ćwiczenia w czytaniu opracowanego tekstu przez nauczycielki – grupa „0”

Wiersz: „Ile głosów w lesie” - Wiera Bodalska

 Gdy się wsłuchasz w leśną cisze,

tysiąc głosów możesz słyszeć:

śpiewa wilga, komar bzyka,

świerszczowa gra muzyka,

strumień nuci swą piosenkę,

złota pszczoła leci z brzękiem

Szumią drzewa, dzięcioł stuka,

kukułka w gąszczu kuka

Bąk kosmaty huczy basem,

mała żabka skrzeknie czasem.

Stuk! – O ziemię szyszka stuknie,

trzaśnie głośno gałąź sucha…

Tysiąc głosów w lesie słyszy,

Kto uważnie umie słuchać.

Opracowanie: mgr Izabela Peplińska, Maria Lache

Pobierz plik

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008