Rekrutacja do szkoły

 
 

Dokumenty rekrutacyjne

  Przedszkole

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Studzienicach

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego oddziału przedszkolnego

Oświadczenie dotyczące pracy/nauki rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania z wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziałów przedszkolnych
 
Szkoła Podstawowa
 
Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii
Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego
Zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I SP - podanie dla ucznia z obwodu naszej szkoły
Zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I SP - podanie dla ucznia spoza obwodu naszej szkoły
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I SP
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2015