Jubileusz

Szkoła w Studzienicach parę lat wstecz...

Medal pamiątkowy wykonany z okazji obchodów 50 - lecia
Szkolnictwa Polskiego w Gminie Studzienice.

 

Szkoła Podstawowa w Studzienicach – 1955 rok. Pierwsza szkoła     wybudowana po II wojnie światowej w powiecie bytowskim.
 Szkoła Podstawowa w Studzienicach po remoncie – 1975 rok.
Lekcja historii w nowej szkole – 1959 rok. Nauczyciel: Ewald Gierszewski.
 Rok 1971 – klasa IV z wychowawczynią panią Ireną Gierszewską.
Rok 1974 – zabawa karnawałowa dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 Wrzesień 1975 rok – inauguracja roku szkolnego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Studzienicach.

1979 rok – wystawa najnowszych pomocy naukowych z okazji uroczystości 50- lecia Szkolnictwa Polskiego w Gminie Studzienice.

Rok 1969 – pan Hubert Burant z wychowankami.

Rok 1972 – uczniowie klasy VIII z nauczycielkami- w środkowym rzędzie od lewej: Jolanta Treder, Janina Cyrson, Irena Gierszewska, Teresa Pokładowska, Henryka Czapiewska,  Janina Werra.
Rok 1979 - wycieczka wszystkich pracowników oświaty Gminy Studzienice do Warszawy.

 

Zdjęcia klasowe...

Jeszcze kilka fotografii...Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008