Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,  Szkoła Podstawowa w Studzienicach informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach, ul. Brzozowa 7, 77-143 Studzienice;

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Studzienicach jest Pan Jerzy Werra - e-mail: 6jurek4@gmail.com;

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Szkoła Podstawowa w Studzienicach, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);

4.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Szkoły Podstawowej w Studzienicach;

5.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody;

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

11. Szkoła Podstawowa w Studzienicach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

        Zobacz więcej:
 

Klauzula informacyjna dla klientów SP Studzienice

Klauzula informacyjna dla kontrahentów SP Studzienice

Klauzula informacyjna dla pracowników SP Studzienice

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu SP Studzienice

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji SP Studzienice

Klauzula informacyjna na potrzeby wolontariatu SP Studzienice

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008