Jubileusz

 

Szkoła Podstawowa w Studzienicach

Im. Ks. Antoniego Peplińskiego

         Zespół Szkół w Studzienicach obecnie funkcjonuje w trzech osobnych budynkach. W największym, prezentowanym na zdjęciu poniżej, ma swoją siedzibę Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. W nowszym budynku, wzniesionym w 1992 roku, który jednocześnie sąsiaduje z salą gimnastyczną odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci ze Szkoły Podstawowej, czyli klas I - III.  Trzeci budynek oddalony nieco od szkoły stanowi Przedszkole, do którego uczęszczają najmłodsze dzieci. 

        W szkole uczy się stale ponad 200 uczniów w kilkunastu oddziałach pod kierunkiem dwudziestu nauczycieli. Uczniowie mają do dyspozycji dużą i nowoczesną salę gimnastyczną o wymiarach 18 x 29 m oraz dobrze wyposażoną siłownię. W szkole znajduje się również dwie pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

     Od 1993 w naszej szkole istnieje dziecięcy zespół folklorystyczny "Purtce", czyli diablątka. Zespół prezentował swoje umiejętności w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Danii i na Łotwie i jest wielokrotnym laureatem festiwali oraz przeglądów dziecięcej twórczości ludowej.
     Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w trakcie zajęć pozalekcyjnych obejmujących: kółko plastyczne i muzyczne, zajęcia informatyczne, teatralne oraz Szkolne Koło Sportowe.

     Główny budynek w 2003 roku przeszedł gruntowny remont, dzięki czemu zdecydowanie poprawił się jego wygląd zewnętrzny. Efekty można zobaczyć na zdjęciach.  W 2006 r. także pozostałe budynki szkoły wraz z salą gimnastyczną zyskały na estetyce i funkcjonalności dzięki przeprowadzonym remontom oraz odświeżeniu elewacji.

 

Przedszkole

      Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Studzienicach. Mieści się ono w poniemieckim budynku. Budynek ten w roku 1998/1999 przeszedł gruntowny remont, gdzie do potrzeb przedszkola zostało przebudowane poddasze, w którym wcześniej znajdowało się mieszkanie. Remont ten pozwolił stworzyć optymalne warunki do funkcjonowania tejże placówki. Uroczyste otwarcie odbyło się 13.X.1999 r .

Zobacz zdjęcia naszej szkoły...


 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008