Programy szkolne

 
 

Koncepcja i plan pracy szkoły 2019 - 2020  - /plik pdf/

Koncepcja pracy przedszkola 2019 - 2020   /plik pdf/

Program wychowawczo - profilaktyczny  /plik pdf/

Program doradztwa zawodowego  /plik pdf/

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  /plik pdf/

Planowane imprezy przedszkolne  /plik pdf/

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008