Programy szkolne

 
 

Plan pracy szkoły 2022 - 2023  - /plik pdf/

Roczny plan pracy oddziałów przedszkolnych 2022 - 2023   /plik pdf/

Program wychowawczo - profilaktyczny  /plik pdf/

Program doradztwa zawodowego  /plik pdf/

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  /plik pdf/

Planowane imprezy przedszkolne  /plik pdf/

Szkolne procedury postępowania  /plik pdf/

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  Zespół Szkół w Studzienicach  2008